Styropoz sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23

tel. 61 842 57 67
fax. 61 842 57 59
e-mail: info@styropoz.pl

Kapitał zakładowy: 1.188.000,-

NIP 781-17-30-629
REGON 634494340
KRS 0000164888

TU ZNAJDZIESZ NASZE PRODUKTY

                                                                               Rada Nadzorcza:

       Adam Andrzejewski – Prezes, Alicja Andrzejewska, Magdalena Horowska, Szymon Horowski

 

 

   Jarosław Wojciechowski                                                              Mariusz Rogowski

            Prezes Zarządu                                                                                         Dyrektor Zarządzający / Dyrektor Finansowy

wojciechowski@styropoz.pl                                                                                    rogowski@styropoz.pl

 

                                        Krzysztof Spychała                                        Wojciech Frąckowiak   

                                        Z-ca Dyr. ds. Handlu                                       Doradca Klienta  

                                        spychala@styropoz.pl                                 frackowiak@styropoz.pl

                                         tel. 601 646 178                                             tel. 601 596 041        

 

 

 

 

 

 

 

         Paulina Przybylska                   Weronika Książkiewicz 

           Specjalista ds. logistyki                             Specjalista ds. Sprzedaży

 

        przybylska@styropoz.pl                          ksiazkiewicz@styropoz.pl

                tel. 601 187 852                                           tel. 601 191 369