Informacja dotycząca rodo

Poznań, 25.05.2018r.

 

Szanowni Państwo,

 

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie: RODO)

 

Z uwagi na powyższe Styropoz Sp. z o.o. informuje Państwa, że :

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Styropoz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60-462 przy ul. Szarych Szeregów 23 , wpisaną do KRS 0000164888, REGON: 634494340, NIP: 781-17-30 – 629

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań lub e-mail: info@styropoz.pl;
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Styropoz Sp. z o.o. pełni p. Weronika Książkiewicz e-mail: ksiazkiewicz@styropoz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług w ramach prowadzonej działalności;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie ;
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne tj, m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG); Internetu, giełd
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h. tego, by nie podlegać profilowaniu

 

Adres firmy

ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań
Tel. +48 (61) 842 57 67
E-mail info@styropoz.pl

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godz. 7:00-16:00
Zamówienia przyjmujemy pn-pt w godz. 8:00-16:00

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godz. 7:00-16:00
Zamówienia przyjmujemy pn-pt w godz.
8:00-16:00

Copyright © Styropoz 2018  |  Firma Styropoz najaktywniej działa na terenie Wielkopolski.

Projekt i wykonanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo